Misja

Głównym celem naszego koła naukowego jest zainteresowanie studentów algorytmami. Można to osiągnąć przez udział w konkursach programistycznych, rozwiązywanie zadań algorytmicznych, pisanie i uruchamianie programów oraz ich analizę. Drugim celem jest wprowadzenie studentów w pewną formę działalności naukowo – badawczej.

Uczestnicy koła biorą udział w otwartych konkursach algorytmicznych, co prowadzi do wytworzenia się zdrowej rywalizacji, a przez to do ich mobilizacji wiodącej do własnego rozwoju.

Koło zajmuje się najróżniejszymi algorytmami, w szczególności ich tworzeniem, implementacją, weryfikacją, analizą. Większość zadań algorytmicznych uczestnicy rozwiązują we własnym zakresie (np. w domu). Spotkania służą głównie wymianie doświadczeń oraz wyjaśnianiu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów

Dodaj komentarz